Factsheet Agrarische en groene sector

Publicatiedatum: 25 jun 2019

Het werk in de sector verandert door diverse technologische ontwikkelingen. Hierdoor neemt het belang van ICT en technische vaardigheden toe in de sector.

Het aantal zelfstandigen in de sector neemt af

De agrarische en groene sector bestaat uit diverse deelsectoren zoals de glastuinbouw, paddenstoelenteelt, open teelten, dierhouderij (waaronder melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen) en loonwerk. Door mechanisering, automatisering en schaalvergroting neemt het aantal kleine en middelgrote bedrijven af. Het aantal zelfstandigen daalt hiermee ook. Het aantal werknemers is daarentegen sinds 2015 toegenomen van 109.000 naar 114.000 in 2018.

Kansen voor werkzoekenden

Binnen de agrarische en groene sector is vooral bij de hoveniers en groenvoorzieners sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Bijna de helft van de werkgevers in deze deelsector ervaart belemmeringen in de bedrijfsvoering door een gebrek aan personeel. Ook medewerkers varkenshouderij, tractorchauffeurs, loonwerkers en landbouwmachinisten zijn lastig te vinden.

Download: Factsheet Agrarische en groene sector (pdf, 493 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten