Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, november 2021

Publicatiedatum: 09 nov 2021

Deze publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen heeft als thema de uitstroom vanuit de WW naar werk in 2020. Daarnaast komt de actuele ontwikkeling van WW-uitkeringen, vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt aan de orde. Daaruit blijkt dat het herstel van de arbeidsmarkt door blijft gaan.

  • In 2020 stroomden, mede door de hoge instroompiek in het voorjaar, 13% meer mensen uit de WW dan in 2019. De uitstroom bestond in 2020 voor een groot deel uit personen onder de 30 jaar (31%). Het aandeel uitstromers dat kort na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk was, lag in heel 2020 iets lager dan in 2019 (63% versus 66%). In het tweede kwartaal van 2020 was het verschil in uitstroom naar werk groter: 61% versus 68% in het tweede kwartaal van 2019. In 2020 verlieten 41.600 mensen jonger dan 30 jaar de WW zonder werk, een toename van 62% ten opzichte van 2019.
  • UWV verstrekte eind september 2021 bijna 208.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 70.000 minder dan een jaar eerder (-25%). Het zijn er ook minder dan in september 2019 (-11%).
  • Van de personen met een WW-uitkering ontving 23% in september 2021 een jaar of langer een WW-uitkering. Dat is iets meer dan vlak voor het begin van de coronacrisis (21%). Een deel van hen was al voor de coronacrisis ingestroomd in de WW.
  • Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal verder toegenomen en kwam eind juni 2021 uit op 327.000. Dat zijn er 128.000 meer dan eind juni 2020. Het aantal vacatures is toegenomen op alle beroepsniveaus en in alle beroepsklassen.
  • In het tweede kwartaal van 2021 nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. Op alle beroepsniveaus en in alle arbeidsmarktregio’s is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De verwachting is dat de spanning in het derde kwartaal van 2021 nog verder toeneemt.
  • Het aantal ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen is in de eerste negen maanden van 2021 met 43% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020.
Download: Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, november 2021 (pdf, 655 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten