Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, juli 2020

Publicatiedatum: 06 jul 2020

In deze publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen staan de gevolgen van de coronacrisis voor economie en arbeidsmarkt centraal.

  • De verspreiding van het coronavirus en de maatregelen om die verspreiding in te dammen hebben grote economische gevolgen. In het eerste hoofdstuk worden de gevolgen voor de economische groei en voor de werkloosheid nader onder de loep genomen aan de hand van de Juniraming van het Centraal Planbureau (CPB).
  • De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de WW. In de lente van 2020 (maart t/m mei) is het aantal nieuwe WW-uitkeringen verdubbeld ten opzichte van de lente van 2019. De procentuele toename was het hoogst in de dienstverlenende en transport- en logistiekberoepen. De groei was het sterkst in vier regio’s rond Amsterdam en daarnaast in Drenthe en Zeeland.
  • Jongeren zijn sterk oververtegenwoordigd in de WW-instroom van dit voorjaar. Ze werken relatief vaak in een van de snelst en sterkst getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel. Bovendien werken ze meer als oproep- of uitzendkracht, waardoor ze onder de huidige omstandigheden sneller dan anderen hun baan verliezen. Meestal hebben ze nog niet zoveel WW-duur opgebouwd. Daardoor namen vooral de korte uitkeringen in aantal toe.
  • Na een periode van stijging van ruim zes jaar is het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2020 fors gedaald. De sterkste procentuele daling van het aantal vacatures is bij de dienstverlenende en de creatieve en taalkundige beroepen. In absolute aantallen is de daling van het aantal vacatures het grootst bij de technische beroepen.
  • De spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen vanwege de toename van het aantal personen met kortdurende WW en de afname van het aantal vacatures. Het aantal beroepsgroepen met een krappe arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald in vergelijking met een jaar geleden. Ook zijn er minder regio’s, waar de arbeidsmarkt krap is. Ondernemers verwachten dat de spanning op de arbeidsmarkt verder zal afnemen.


Download: Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, juli 2020 (pdf, 608 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten