Arbeidsmarktbeschrijving ambachten. Deel 2: Factsheets beroepsgroepen

Publicatiedatum: 30 okt 2013

Hoewel ambachtsondernemingen op dit moment ook last ondervinden van de crisis baart de dalende instroom uit het technisch-ambachtelijk onderwijs zorgen. Dit kan leiden tot ernstige tekorten aan vakmensen. De komende jaren zijn naar schatting jaarlijks 20.000 nieuwe mensen nodig in de ambachtseconomie. Een bijzonder arbeidsmarktprobleem dat zich in de ambachten versterkt voordoet, is de bedrijfsopvolging van ondernemers die met pensioen gaan.

De arbeidsmarktbeschrijving van het beroepencluster Ambachten bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van de ambachten. Dit tweede deel bevat korte factsheets over afzonderlijke beroepsgroepen.

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim 20 sectoren en van 3 beroepenclusters. Deze beschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. De sectorbeschrijvingen dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten en UWV voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV heeft het opstellen van deze analyses in 2012 overgenomen van de in dat jaar opgeheven Raad voor Werk en Inkomen.

Lees hier Arbeidsmarktbeschrijving  Ambachten, deel 1: Algemeen deel.

Lees hier de samenvatting van het algemene deel van de Arbeidsmarktbeschrijving Ambachten.

Download: Arbeidsmarktbeschrijving Ambachten deel 2: factsheets doelgroepen (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten