Werken bij UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, WAZO, Wajong en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit doen wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ICT

UWV draait op ICT en e-dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Binnen de Informatievoorziening (IV) werken 1.500 professionals aan een dienstverlening die past bij de wensen van burgers, werkgevers, overige stakeholders en de politiek. Dit doen wij in samenwerking met externe ICT-leveranciers. De 5 belangrijkste thema’s van IV zijn:

  • Infrastructuur & Informatiebeveiliging 
  • E-dienstverlening 
  • E-werken 
  • Bedrijfsvoering 
  • Gegevenshuishouding 

Sleutelwoorden hierbij zijn: stabiliteit, continuïteit, veiligheid, vereenvoudiging en modernisering.

Terug