Om de toegankelijkheid van de UWV-app te controleren hebben we een toegankelijkheidsonderzoek (pdf, 896 kB) laten doen. Met een steekproef is gekeken of iedereen de app kan gebruiken. Uit de steekproef blijkt dat dit nog niet voor alle pagina’s van de UWV-app geldt. De overheid noemt dit status B.

Wij werken er hard aan om alle pagina’s van onze app voor iedereen toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring UWV-app

Na het toegankelijkheidsonderzoek heeft UWV een toegankelijkheidsverklaring voor de UWV-app opgesteld en gepubliceerd. Deze verklaring vindt u in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Datum en ondertekening toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is op 15 juni 2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door de Directeur Informatievoorziening Klant & Service van UWV.
Op 19 juli 2021 is voor het laatst gecontroleerd of deze verklaring nog klopt en volledig is. Als het nodig was, is de verklaring aangepast.