Cookies op uwv.nl

Internet Explorer

  1. Ga in het menu naar Extra > Internetopties > tabblad Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.
  2. Vink ‘Cookies’ aan en klik op ‘Verwijderen’.