Cookies op uwv.nl

Edge

Ga in Edge naar ‘Meer ’ > ‘Instellingen’. Klik dan onder ‘Browsegegevens wissen’ op ‘Kies wat u wilt wissen’. In de lijst die u vervolgens krijgt te zien, vinkt u de informatie aan die u wilt wissen. Klik daarna op ‘Wissen’.