Cookies op uwv.nl

Chrome

  1. Klik op het menu met de 3 puntjes, rechtsboven naast de adresbalk.
  2. Ga naar Meer hulpprogramma’s > Browsegegevens wissen.
  3. Vink ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Wilt u alle cookies verwijderen, kies dan bovenaan voor ‘Het eerste gebruik’.

Cookies verwijderen in Chrome kan ook met de sneltoetscombinatie Ctrl + Shift + Delete.