Als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, zorgt UWV voor inkomen. Uitkeren levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opdracht van UWV. Zo leveren we met 5.000 collega’s bij Uitkeren allemaal een bijdrage aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want bij UWV werk je niet alleen voor jezelf. Je werkt voor ons allemaal.

Heb je interesse in werken als uitkeringsdeskundige bij UWV?

Het betreft een functie met een regionale invulling, regelmatig starten (deels digitale) opleidingsgroepen op een kantoor bij jou in de buurt.

Als iemand (tijdelijk) niet kan werken, kan hij bij UWV een uitkering aanvragen. Wij zorgen dan voor het afhandelen van de uitkeringsaanvragen en het betalen van de uitkeringen. Het is belangrijk dat dit zo snel en correct mogelijk gebeurt. Ons doel is dat de cliënt snel weet waar hij recht op heeft. En dat het juiste bedrag op tijd op zijn rekening staat. Daarnaast innen wij ook de betalingen aan UWV, bijvoorbeeld als een klant te veel uitkering heeft ontvangen. Wij houden ons dan ook voor een groot deel bezig met alle administratie die nodig is voor de uitvoering van deze taken.

Iedere (potentiële) cliënt wil weten of hij recht heeft op een uitkering. Hoe hoog zijn uitkering is en wanneer wij het bedrag op zijn rekening storten. Ook als er veranderingen zijn in de hoogte of duur van zijn uitkering. Het is belangrijk dat wij op tijd alle uitkeringen betalen zodat onze cliënten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarbij moet de cliënt niet alleen weten waar hij recht op heeft, maar ook wat wij van hem verwachten. Zo moet hij veranderingen in zijn situatie altijd op tijd aan ons doorgeven.

Het uitvoeren van onze taken gebeurt in verschillende functies. In al het werk is eigen verantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Op integere wijze voer je de sociale verzekeringswet- en regelgeving uit. Je zoekt met anderen naar oplossingen, en je verliest het belang van de cliënt hierbij niet uit het oog. Hiervoor heb je veel contact met andere collega’s binnen UWV, werkgevers, arbodiensten en uitzendbureaus. Natuurlijk doe je dit in samenwerking met jouw collega’s. Bij Uitkeren geloven we dat vertrouwen, verbetering, vakmanschap en resultaat helpt om onze dienstverlening te verbeteren. Werk met impact op de samenleving, waarbij je je inhoudelijk kunt ontwikkelen.

Ons werkveld, de wetgeving en de cliëntvraag veranderen steeds. Er komen steeds nieuwe uitdagingen op je af. Het continu leren en verbeteren is een onlosmakelijk onderdeel van ons werk. We versterken het lerend vermogen van onszelf, elkaar en de organisatie. En we maken daar tijd en ruimte voor. We bieden je opleidingen, trainingen, coachtrajecten en employability en ontwikkelscans. Daarnaast hebben we de UWV Academie met een uitgebreid aanbod aan cursussen, expert meetings en workshops. Al deze activiteiten helpen jou om je te ontwikkelen in kennis, kunde en professionaliteit.