We helpen mensen op weg bij het vinden of behouden van werk. In geval van ziekte kijken we wat iemand nog wél kan. Als werken niet mogelijk is, zorgt UWV voor inkomen. Zo leveren medewerkers van UWV allemaal een bijdrage aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want bij UWV werk je niet alleen voor jezelf. Je werkt voor ons allemaal.

Werk je bij Staf en ondersteuning, dan zet je je iedere dag in om je collega’s te ondersteunen bij het realiseren van de strategie van UWV: een samenleving waarin iedereen meedoet. Binnen UWV is dit bij verschillende afdelingen in uiteenlopende functies, zoals HRM professional, managementondersteuner, strategisch beleidsadviseur, financieel medewerker, communicatie adviseur of bijvoorbeeld facilitair medewerker.

Bij de uitvoering van de sociale zekerheid voorkomen we dat uitkeringen terecht komen bij mensen die daar geen recht op hebben. Of onze klanten kunnen het niet eens zijn met een beslissing van UWV. Bij UWV houden naast de directie Handhaving alle divisies zich hiermee bezig. Soms komt het voor dat hierbij geschillen ontstaan, bezwaar wordt gemaakt en eventueel in beroep wordt gegaan. Binnen UWV helpen wij de verschillende afdelingen om deze geschillen te voorkomen. Naast het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken heeft UWV een juridische afdeling, accountants, een afdeling Handhaving en Financieel Economische Zaken, allen afdelingen met juridisch/economische raakvlakken. Verder adviseren wij de wet- en regelgever, de Raad van Bestuur en de divisiedirecties op het gebied van wet- en regelgeving, fraudeopsporing en beleid.

Bij de directie Handhaving zien we toe op het juiste gebruik van uitkeringen. Wij proberen te voorkomen dat klanten onbedoeld de regels overtreden door vooraf actie te ondernemen. De komende jaren focust UWV Handhaving meer en meer op informatie-gestuurde onderzoeken. Naast in- of externe signalen over mogelijke fraude gebruiken wij big data om trends of opvallende situaties te detecteren. Hiertoe werken wij samen met andere onderdelen van UWV.

Ben je werkzaam in het vakgebied juridisch, dan ben jij binnen UWV de specialist op juridisch/economisch gebied. Je kent de sociale wet- en regelgeving en de procedures van UWV. Met jouw afwegingen en beslissingen draag je direct bij aan oplossingen voor de (interne) klant. Je weet hoe om te gaan met bezwaar- en klachtenprocedures en mediation. En intern geef je juridisch solide adviezen. Je zet je in voor de gemeenschappelijke doelstellingen binnen je team en een professioneel werkklimaat. Vakinhoudelijk lever je een bijdrage aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit en verdere professionalisering van de dienstverlening van UWV. Dit is zinhoud in de praktijk: zinvol werk met impact op de samenleving, waarbij je je inhoudelijk kunt ontwikkelen.

Ben je werkzaam binnen Staf en ondersteuning dan kan dat binnen diverse organisaties binnen UWV:

Accountantsdienst (AD)
De professionals van AD helpen de Raad van Bestuur haar doelen te behalen door de organisatie vanuit een onafhankelijke en objectieve positie te onderzoeken, te evalueren en te verbeteren. Primaire taken zijn internal audits en certificering.

Bestuurszaken (BZ)
Bestuurszaken adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en de verschillende organisatieonderdelen bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes op bestuurlijk, juridisch- en integriteitsgebied en privacy. Bestuurszaken valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van UWV.

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)
De professionals van BKWI beheersen onder meer Suwinet, een digitale infrastructuur waarmee diverse overheidsorganisaties gegevens van burgers delen voor de uitvoering van hun wettelijke taak. De afdeling maakt digitale uitwisseling van gegevens mogelijk voor uitvoeringsorganisaties, primair in het domein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Communicatie
De professionals van Communicatie hebben als belangrijkste opdracht om het maatschappelijk draagvlak en de toegevoegde waarde van UWV zichtbaar te maken. De afdeling bestaat uit de onderdelen stakeholder- en reputatiemanagement, issuemanagement, (social) media, branding, change- en crisiscommunicatie en interne communicatie.

Facilitair Bedrijf (FB)
Bij Facilitair Bedrijf werk je mee aan onze missie is het optimaal en duurzaam faciliteren van medewerkers en organisatie op het gebied van de werkplek, werkomgeving, inkoop en informatiehuishouding. Aan de hand van de thema’s duurzaamheid, vakmanschap, innovatie en samenwerking ondersteunen en faciliteren wij de collega’s van UWV in hun werk met onze kennis en expertise.

Financieel Economische Zaken (FEZ)
FEZ ontwikkelt financieel-economisch beleid en verzorgt informatie voor sturing en beheersing van UWV en haar programma’s. Je zet jouw vakmanschap in. Het ontwikkelen van je deskundigheid vormt de basis van jouw aanpak. Dit resulteert in betrouwbare output en transparante samenwerking met onze partners en opdrachtgevers. FEZ bestaat uit vier onderdelen: Planning, Control & Analyse, Accounting House, Business Intelligence en Directieondersteuning FEZ.

Human Resource Management (HRM)
Als HRM professional geef je invulling aan de werkgeversrol van UWV. HRM creëert de randvoorwaarden voor vitale en zelfbewuste medewerkers die blijven leren zowel op vak- als persoonlijk gebied. Samen werk je aan de visie van HRM ‘Trots op UWV’.

Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Je komt te werken bij Strategie, Beleid en Kenniscentrum. SBK richt zich op de strategische beleidsvorming, kenniswerving en -deling vanuit de optiek van UWV. SBK heeft een belangrijke rol bij het verbinden van de buiten- en binnenwereld van UWV en een coördinerende en integrerende rol binnen UWV ten aanzien van beleidsvorming en kennisdeling. SBK vertaalt relevante ontwikkelingen op het brede terrein van Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid naar beleidsadviezen ten behoeve van de Raad van Bestuur, UWV directeuren en ministeries. De professionals van SBK zijn dus op inhoud betrokken bij alles wat te maken heeft met strategie, beleid en kennis binnen UWV en vervullen daarmee verschillende rollen, zoals die van verbindingsofficier tussen het ministerie en UWV, strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en de rol van kennisautoriteit voor uitvoering en beleid.

Het programma Leren & Ontwikkelen van de UWV academie biedt je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden. We hebben een actueel opleidingen- en trainingsaanbod voor je samengesteld.