Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018 op 0,75%. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA in opbouw is. Dit komt doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig meestijgt met de publieke WGA-lasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 71% te maken met een daling van de WGA-premie, 16% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk. Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een daling en 14% met een stijging van de premie voor de Ziektewet te maken krijgen. Voor 12% blijft de premie voor de Ziektewet gelijk.

Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA is in de periode 2017-2018 stabiel op 38% van de totale loonsom. We verwachten dat het marktaandeel in 2019 constant zal blijven op 38%. Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg in 2018 van 41% naar 43% van de totale loonsom. In 2019 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet naar 44%.