De gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) is uitsluitend van toepassing op werkgevers die verzekerd zijn bij UWV. Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Zij kunnen zich tegen hun WGA-vast-risico en/of Ziektewet-flex-risico verzekeren bij private verzekeraars, maar mogen deze risico’s ook zelf dragen. Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en 1 juli van enig jaar. Voor het WGA-flex risico zijn alle werkgevers publiek verzekerd.

De WGA-vast-premie is vrijwel stabiel in 2016: het gemiddelde premiepercentage daalt van 0,48% in 2015 naar 0,47% in 2016. De WGA-flex-premie blijft in 2016 stabiel: het gemiddelde premiepercentage is ook in 2016 0,24%. De Ziektewet-premie blijft in 2016 vrijwel stabiel: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,35% in 2015 naar 0,36% in 2016.