In dit rapport beschrijven we via welke wegen de coronapandemie het beroep op de WIA deed stijgen. Naast corona speelt ook een rol dat UWV kampt met een mismatch tussen de vraag naar sociaal-medische beoordelingen en de beschikbare verzekeringsartsencapaciteit. De lockdown heeft deze mismatch versterkt. Bij werknemers met een werkgever bleef de extra stijging beperkt. Mogelijk heeft het thuiswerken (en de mogelijkheid om rustig bij de eigen werkgever te re-integreren) tijdens de pandemie een deel van de negatieve effecten gecompenseerd.