Met het scholingsbudget WW kan UWV scholing inkopen voor WW-gerechtigden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met als doel de kans op werk te vergroten, de uitstroom uit de uitkering te bevorderen en het toekomstig beroep op een uitkering te verminderen. Deze evaluatie heeft betrekking op het gebruik van het scholingsbudget WW in de periode juli 2018–december 2020. Het ging in deze periode om (a) scholing waarvoor een werkgever een baangarantie of baanintentie heeft afgegeven of (b) scholing naar een zogenaamd kansrijk beroep ofwel een beroep met in verhouding veel vacatures per werkzoekende.

Uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur blijkt dat scholing de effectiefste manier is om mensen die (zonder scholing) moeite hebben om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden, aan het werk te helpen. Scholing is daarbij het meest effectief voor werklozen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Uit onze evaluatie blijkt dat het scholingsbudget voldoet aan de vereisten om effectief te kunnen zijn en dat na scholing de meerderheid werk vond dat aansloot bij de gevolgde opleiding. Bovendien geeft een groot deel van de WW’ers aan dat zij zonder het opleidingsbudget de opleiding niet gevolgd zouden hebben (of op zoek zouden gaan naar een werkgever die de scholing zou kunnen financieren).

Alle betrokkenen (WW-gerechtigden die scholing volgden, opleidingsinstituten, werkgevers én UWV) waarderen het scholingsbudget zeer. Wel zijn er enkele verbeterpunten geconstateerd. Qua wet- en regelgeving is de wens van werkgevers en opleidingsinstituten met name dat er één geüniformeerde scholingsregeling komt, in plaats van de huidige lappendeken van scholingsregelingen met ieder hun eigen regels. Ook bij UWV zijn een aantal verbeteringen mogelijk, met name in het vereenvoudigen van de administratieve processen voor opleiders en het vergroten van de expertise op het gebied van scholing bij de adviseurs werk. Inmiddels zijn verbeteringen op dit vlak al in gang gezet.