De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In 2021 komt het aantal banen in Nederland uit op bijna 10,6 miljoen. Dat zijn 189 duizend banen minder dan in 2019.
  • Er verdwijnen vooral banen in sectoren die direct worden getroffen door de contactbeperkende maatregelen en in sectoren waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt, zoals uitzendbureaus, horeca en industrie.
  • Aan de andere kant zijn er ook sectoren die groeien. Met name in de zorg & welzijn neemt de werkgelegenheid toe.