Het rapport laat zien dat de scholing die UWV inzet arbeidsgericht is, en dat er veel aandacht is voor leerwerktrajecten. Ook zijn er punten waarop UWV kan verbeteren. Scholing kan bijvoorbeeld vaker en beter onder de aandacht worden gebracht van klanten en UWV-professionals. De inzichten uit dit rapport helpen UWV om in de toekomst nog beter bij te dragen aan het kabinetsbeleid om leven lang ontwikkelen en volwasseneneducatie te stimuleren. Ook andere spelers op de arbeidsmarkt en in het onderwijs kunnen hun voordeel doen met dit rapport. Iedere organisatie kan zijn eigen praktijk langs de meetlat leggen en beoordelen waar de verbeterpunten liggen.