Er zijn ook sectoren die waarschijnlijk niet of nauwelijks krimpen door de coronacrisis, zoals het onderwijs, ICT of de energiesector. Daarnaast zijn er sectoren die volgens UWV zullen groeien. Het gaat om de zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche.

Een derde van alle werknemers in Nederland werkt in een sector met een hoog risico op een sterke afname van de werkgelegenheid. Het gaat in totaal om
2,4 miljoen werknemers.

Veel bedrijven die in de problemen komen, reageren snel door geen gebruik meer te maken van uitzendkrachten. Deze groep werkenden loopt dus het grootste risico op minder of geen werk. Ook oproepkrachten lopen ‘gevaar’. Zij werken bijvoorbeeld in de horeca en detailhandel non-food.