Voorjaar 2017 kregen 2.500 mensen die gebruikmaken van het vangnet van de Ziektewet (vangnetters) aansluitend op hun eerstejaars Ziektewet-beoordeling een no-riskpolis toegekend. Een verder geheel vergelijkbare controlegroep kreeg deze no-riskpolis niet. De evaluatie van het experiment richtte zich zowel op werkhervatting als op de omstandigheden waaronder de no-riskpolis effectief kan zijn en de ervaringen met de no-riskpolis.

Dit UKV-artikel vat de belangrijkste conclusies samen uit het kortgeleden verschenen onderzoeksrapport Vaker aan het werk met een no-riskpolis?