Uit prognoses van UWV en een enquête onder ruim tweeduizend werkgevers in het najaar van 2018 komt het volgende beeld naar voren:
  • Er ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg en welzijn.
  • Het aantal banen groeit naar 10,6 miljoen.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 237.000 eind 2019.
  • Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden. Bijna de helft noemt dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte.
  • Twee van de tien bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om personeel te behouden, 72% denkt het niet moeilijker of makkelijker wordt.
In de enquête werd ook teruggekeken op 2018. Werkgevers gaven aan dat 46% van hun vacatures moeilijk vervulbaar was. Drie van de tien werkgevers met vervulde vacatures hebben een vacature vervuld met iemand die niet de juiste opleiding of scholing had. Vaak werd er dan via learning on the job en/of training en scholing voor gezorgd dat de kandidaat toch op de functie aansloot.