De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Uit deze monitor blijkt dat het eigenrisicodragerschap toeneemt, zoals beoogd. Bij eigenrisicodragers is het percentage eindedienstverbanders waarbij het tot een eerstejaars Ziektewet-beoordeling komt, lager dan bij publiek verzekerde bedrijven. Hierbij speelt een rol dat juist bedrijven met een gunstig Ziektewet-risico eigenrisicodrager zijn geworden. Het rapport gaat in op verschillen tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven en tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vangnetgroepen zieke WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders. Deze laatste groep wordt gesplitst in eindedienstverbanders met een uitzendwerkgever en overige.

Deze monitor is de derde en laatste in een reeks.