Er zijn naar schatting 7.000 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat is 36 procent meer dan een jaar geleden. Voor werkzoekenden betekent dat volop kansen om aan het werk te gaan als vrachtwagenchauffeur. Nederlandse vrachtwagens vervoeren veel meer lading binnen Nederland (80%) dan internationaal (20%). Bovendien groeit het binnenlandse vervoer. Bij het internationale transport ondervinden Nederlandse vervoerders veel concurrentie van buitenlandse vervoerders. Voor binnenlands transport geldt dat veel minder. Om als vrachtwagenchauffeur te mogen werken, is minimaal een vrachtwagenrijbewijs (C/CE) nodig. Daar hoort ook een bewijs van vakbekwaamheid bij (Code 95). Dat moet eens per vijf jaar worden vernieuwd. Voor sommige soorten vervoer, zoals gevaarlijke stoffen, gelden nog extra eisen. Er zijn goede scholingsmogelijkheden voor mensen die vrachtwagenchauffeur willen worden.