UWV verwacht dat de banenkrimp ook de komende jaren doorzet, hoewel de relatieve omvang van de krimp iets afvlakt. Toch komen er ondanks de banenkrimp ook veel vacatures bij. Dit heeft onder meer te maken met vervanging van personeel door de vergrijzing en verschuivingen in gevraagde beroepen. In het hogere financiële segment neemt het aantal banen daarom juist toe. Dit geldt ook voor specialistische ICT-beroepen. 

Voor werkzoekenden zijn er binnen de financiële sector vooral kansen op hoger en wetenschappelijk niveau. Goede kansen zijn er bijvoorbeeld voor financieel specialisten zoals inkopers, (assistent) accountants en belastingadviseurs. Ook voor specialistische ICT-functies zijn de kansen goed. Denk hierbij aan programmeurs, systeemontwikkelaars en BI (Business Intelligence) specialisten.