Nederland telt anderhalf miljoen personen met een economisch-administratief beroep. Ruim de helft bestaat uit lagere tot middelbare beroepen. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal arbeidskrachten met een lager/middelbaar administratief beroep met 5%. Dit komt vooral door automatisering en digitalisering. Laagopgeleiden zijn dan ook oververtegenwoordigd in de WW vanuit deze beroepsgroep.

De vraag naar personeel met een functie op hoger/wetenschappelijk niveau neemt toe. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan klanten zijn zaken die nog niet volledig geautomatiseerd kunnen worden. Economisch-administratieve beroepen met goede kansen op een baan zijn dus vooral functies op hoger/wetenschappelijk niveau. Dit zijn onder andere hypotheekadviseurs, assistent-accountant en –controller en registeraccountant.