De Arbeidsmarktprognose bevat de verwachtingen van UWV over de vraag naar en aanbod van arbeid voor 2016 en 2017, met een korte doorkijk tot 2021. Ook komen verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid en het aantal WW‑uitkeringen aan bod.

De werkgelegenheid neemt toe in meerdere sectoren. De banengroei is het grootst in de uitzendbranche (86 duizend banen in twee jaar), maar er komen ook banen bij in de horeca en groot- en detailhandel. En er is voor het eerst weer banengroei in de bouw. Het aantal banen in de in financiële dienstverlening neemt al jaren achter elkaar af.

Het aantal zelfstandigen neemt jaarlijks toe, inmiddels is een van de vijf banen een zelfstandigenbaan. Vrouwen stoppen minder vaak met werken bij gezinsuitbreiding en ouderen werken langer door. Mede door de veranderde arbeidsmarkt is de groei van het aantal ontstane vacatures de komende jaren bescheiden.

Het aantal WW-uitkeringen daalt in twee jaar tijd met 59 duizend uitkeringen naar 387 duizend eind 2017. De beroepsbevolking neemt toe en bestaat in 2017 uit meer dan 9 miljoen mensen.