Het rapport bevat een update van de kennis en inzichten over de prevalentie en incidentie van LRS, de diagnose, de prognose voor herstel en terugkeer naar werk, de instrumenten voor beoordeling van functionele mogelijkheden en de interventies ter bevordering van herstel en terugkeer naar werk. De kennis is bedoeld voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en ander medische professionals die te maken hebben met de relatie tussen arbeid en gezondheid. De beroepsverenigingen van deze beroepsgroepen kunnen de kennis gebruiken bij het actualiseren van de protocollen en richtlijnen voor LRS.

Dit onderzoek is met subsidie van UWV uitgevoerd door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC).