Steeds meer mensen werken flexibel, vooral werklozen die vanuit de WW aan het werk gaan: ruim 80% heeft een tijdelijk of uitzendcontract. Tegelijkertijd stromen steeds minder mensen met een flexibel contract door naar een vast contract. 

Voormalig WW’ers met een flexibel contract lopen meer risico om opnieuw in de WW terecht te komen. In de afgelopen vier jaar stroomden jaarlijks gemiddeld 115.000 herhalingswerklozen de WW in, dit is bijna een kwart van de mensen die jaarlijks een beroep doen op een WW-uitkering. Vooral mensen die seizoenswerk of weersafhankelijk werk doen vallen vaak terug op de WW.