Dit onderzoek (looptijd: 2007-2008) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door Welder, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap bevorderen.