Jobcarving wordt in de Verenigde Staten veel gebruikt. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen komen op de Nederlandse arbeidsmarkt nog nauwelijks functies voor waarbinnen zeer eenvoudig werk wordt verricht. Jobcarving, vertaald en aangepast naar de Nederlandse situatie, kan hier uitkomst bieden. Het resultaat is de zogeheten methode MaakWerk. Deze is geschikt voor gebruik door ervaren arbeidsbemiddelaars. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2006-2007) komt voort uit de subsidieronde 2006. Het onderzoek is uitgevoerd door Vilans, met subsidie van UWV.

De methode Maakwerk kan worden beschouwd als de voorloper van de een aantal jaren later door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) ontwikkelde methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW). Deze brengt in kaart welke werkzaamheden zich lenen voor werkzoekenden die (nog) niet over de juiste kwalificaties beschikken om een bestaande functie in een organisatie uit te oefenen, maar wel ondersteunende werkzaamheden kunnen uitvoeren die bijdragen aan vermindering van de werkdruk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Deze methodiek vormt de basis voor het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie dat UWV kosteloos aanbiedt aan werkgevers die hun organisatie toegankelijk willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking.