Bij de instroom in 2020 gaat het om werknemers die in 2018 ziek werden en in 2020 een WGA-uitkering kregen. Werkgevers kunnen de WGA-instroom in hun bedrijf vergelijken met de WGA-instroomcijfers per sector en met het landelijk gemiddelde.

In de tegelijkertijd met deze uitgave verschenen Toelichting op WGA-instroom grote werkgevers 2020 met onder andere de cijfers voor de landelijke in- en uitstroom in de WGA en de WGA-instroompercentages per sector in 2020. Hiermee kunnen werkgevers zien hoe de WGA-instroom bij hun bedrijf zich verhoudt tot de WGA-instroom in hun branche.