De nadruk in deze uitgave ligt op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. De publicatie bevat tabellen over:

  • het aantal actieve werkgevers per sector;
  • het aantal verzekerden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • het aantal dienstverbanden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
  • per wet de aantallen nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen per sector, op diverse manieren uitgesplitst.
In aanvulling op deze publicatie is op 27 juni 2016 Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2014 verschenen, waarmee we sectoren meer inzicht geven in de premiestelling en de onderliggende parameters.