In de zesde aanvraagperiode NOW kwamen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021. Nieuw ten opzichte van voorgaande aanvraagperiodes was dat werkgevers maximaal 80 procent omzetverlies kunnen opgeven bij hun aanvraag. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

De zesde periode NOW was goed voor 27.434 aanvragen, het laagste aantal van alle NOW-periodes. Daarvan zijn er 1.133 afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De 26.301 werkgevers van wie de aanvraag is toegekend, hebben inmiddels vrijwel allemaal hun volledige voorschot (drie termijnen) ontvangen, in totaal dus bijna 1,1 miljard euro. Ook dat bedrag is beduidend lager dan in de voorgaande periodes. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 44,1 procent.

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente voor de zesde periode NOW (juli-september 2021). Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (6.021), overige commerciële dienstverlening (5.766) en detailhandel (2.991);
  • Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 69 miljoen), gevolgd door metaalindustrie, installatie, voertuigen (eerste termijn € 56 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 54 miljoen)*;
  • Veruit de meeste toekenningen, 18.157 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 173 toegekende aanvragen;
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (4.765), gevolgd door Rijnmond (2.050) en Midden-Utrecht (1.523).

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het kabinet op vrijdag 26 november aangekondigd dat de NOW-regeling terugkeert. Werkgevers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december 2021 binnenkort weer NOW aanvragen bij UWV. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. Deze week is er nog een debat in de Tweede Kamer over het voorstel van het kabinet. UWV is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor deze zevende periode NOW (NOW-5) om, zo gauw de regeling definitief is, het loket zo snel mogelijk te kunnen openen voor werkgevers die een aanvraag willen indienen. UWV hoopt de openingsdatum nog deze week bekend te kunnen maken.