Wanneer het iemand ‘redelijkerwijs duidelijk’ kan zijn dat er sprake is van een te hoge uitkering vordert UWV het te veel ontvangen bedrag normaal gesproken altijd terug. Omdat samenloop van verschillende uitkeringen complex kan zijn is dat hier lastig vast te stellen. Daar komt bij dat uit steekproeven naar boven is gekomen dat een deel van de mensen in deze situatie hierover contact heeft gezocht met UWV, waaraan niet altijd adequaat gehoor is gegeven. Deze mensen valt hierin dus niets te verwijten. Bovendien kan de impact op cliënten groot zijn vanwege fiscale consequenties en de mogelijke gevolgen voor zorg- en huurtoeslag. De periode waarin mogelijk te veel uitkering is ontvangen ligt bovendien één à twee jaar in het verleden. Dit bij elkaar opgeteld heeft UWV doen besluiten niet over te gaan tot terugvordering.

Guus van Weelden, lid RvB UWV: ’We onderzoeken continu of we onze processen en dienstverlening verder kunnen verbeteren. We geven hier prioriteit aan. Ook in de toekomst blijven we zoeken naar verbetermogelijkheden in onze processen zodat we fouten kunnen voorkomen en de kwaliteit verder kunnen verhogen. Wanneer we toch nog een fout maken is er gelukkig steeds meer ruimte om bij het oplossen daarvan de mens centraal te zetten en niet alleen de regels. Zeker als UWV niet adequaat heeft gehandeld’.

Vanaf 1 januari 2021 voert UWV extra controles uit die gericht zijn op het in de toekomst voorkomen van deze fout.