In de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling door UWV of een terugbetaling door de werkgever.

De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in de eerste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers moesten daarvoor uiterlijk zondag 31 oktober 2021 zelf een aanvraag indienen en dat omzetverlies doorgeven. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient, kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

UWV heeft een intensieve communicatiecampagne opgezet en uitgevoerd om zoveel mogelijk werkgevers te attenderen op de deadline van 31 oktober. Dit betrof zowel een individuele benadering van werkgevers door UWV als een algemene informatiecampagne via (social) media, advertenties en spotjes op nationale radiozenders. Dat leidde in de afgelopen weken tot een sterke toename van het aantal aanvragen. Om werkgevers die op de valreep een aanvraag indienden zo goed mogelijk te helpen was het Klant Contact Centrum van UWV ook het laatste weekend voor de deadline open. Medewerkers van UWV hebben zaterdag en zondag nog enkele honderden werkgevers te woord gestaan om vragen te beantwoorden en ze te ondersteunen bij de aanvraag.

Van de 139.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de eerste periode NOW hebben 118.000 werkgevers een volledige aanvraag voor een definitieve berekening ingediend. Daarnaast zijn er 12.000 werkgevers die hebben aangegeven dat de benodigde derden – of accountantsverklaring nog niet klaar is. Zij krijgen nog veertien weken extra om die af te ronden. In totaal hebben daarmee 130.000 werkgevers aan hun verplichtingen voldaan. Zij zijn samen goed voor een voorschotbedrag van 7,6 miljard euro. In de eerste periode NOW verstrekte UWV in totaal ruim 7,9 miljard euro aan voorschotten.

Uiteindelijk hebben dus zo’n 9.500 werkgevers geen definitieve berekening aangevraagd. Zij zijn samen goed voor een voorschotbedrag van 320 miljoen euro, 4 procent van het totale voorschotbedrag. Uit werkgeversonderzoek bleek eerder dat een klein deel van de werkgevers sowieso van plan was de aanvraag niet te gaan doen, omdat ze verwachtten geen recht te hebben op NOW en het hele voorschot te moeten terugbetalen. Voor een deel van de werkgevers is het dus waarschijnlijk een bewuste keuze om de aanvraag niet in te dienen. Daarnaast kunnen er altijd individuele omstandigheden zijn die maken dat een werkgever de deadline niet heeft gehaald.

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag te doen. Doen ze dat niet, dan wordt hun subsidie definitief op nul euro gesteld en moeten ze het volledige voorschot terugbetalen.

Voor alle werkgevers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen geldt dat er, indien nodig, een ruime betalingsregeling getroffen kan worden met UWV. Een werkgever kan tot maximaal vijf jaar de tijd krijgen om de terugbetaling te voldoen. Ook is uitstel van betaling mogelijk en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.