61% van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures de komende jaren moeilijker wordt, terwijl nu al meer dan de helft van de vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar is. Dit blijkt uit het nieuwste werkgeversonderzoek van UWV, onder ruim 3.000 werkgevers, dat werd gehouden in het najaar van 2021. Werkgevers passen bij moeilijk vervulbare vacatures vooral de wervingsmethoden aan. Een minderheid past ook andere maatregelen toe, zoals het aanpassen van functie-eisen of het anders indelen van het werk.

Bij twee derde van de werkgevers in dit onderzoek waren er in de laatste 12 maanden vacatures ontstaan. Van die ontstane vacatures was gemiddeld 55% volgens de werkgever moeilijk vervulbaar. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is in het afgelopen jaar sterk gestegen ten opzichte van 2020. Toen was een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Ook voor de coronacrisis was het aandeel lastig te vervullen vacatures lager dan nu. In 2019 was 45% van de vacatures moeilijk vervulbaar.

In de meeste sectoren was meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar. Vooral in de bouw (77%), industrie (63%), informatie en communicatie (63%) en horeca (59%) waren veel vacatures moeilijk vervulbaar. Een groot deel van deze vacatures waren voor technische en dienstverlenende beroepen.

Om toch kandidaten te vinden of het werk in ieder geval gedaan te krijgen kiezen werkgevers vaak voor het langer open laten staan van de vacature, andere wervingskanalen of het inschakelen van een uitzendbureau of recruiter/wervingsbureau. Ook kiest 40% van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures ervoor om het werk te verdelen onder zittende werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een hogere werkdruk.

Arbeidsmarktadviseur Erica Maurits: "Werkgevers hebben vaak moeite om personeel te vinden en veel werkgevers denken dat de wervingsproblemen nog groter worden. Het zou kunnen helpen als werkgevers naast het aanpassen van wervingsmethoden ook naar andere oplossingen kijken. Zoals bijvoorbeeld het zelf opleiden van nieuwe werknemers, het anders indelen van werk of het aanpassen van de functie-eisen. Het onderzoek laat zien dat werkgevers dit nog niet in grote getalen doen. Wij proberen werkgevers hierbij te helpen door ze bijvoorbeeld te ondersteunen bij het vinden van nieuw personeel. Ook hebben wij 27 oplossingen voor personeelstekorten samengesteld ter inspiratie voor werkgevers."

Werkgevers passen minder vaak andere methoden toe om vacatures te vervullen. Zo kiest minder dan de helft van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures er voor om een kandidaat aan te nemen die niet helemaal voldoet aan de functie-eisen en deze zelf op te leiden (45%). Nog minder werkgevers wijzigen de arbeidsvoorwaarden (30%) of de functie-eisen, zoals ervaring en diploma’s (26%).

Door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt kan het makkelijker zijn voor werknemers om een nieuwe baan te vinden. Voor werkgevers neemt daardoor het risico toe dat zij personeel kwijtraken. Bij twee derde van de werkgevers is uitstroom van personeel nog niet of nauwelijks een probleem. Wel verwacht 30% van de werkgevers dat het behoud van personeel de komende twaalf maanden moeilijker gaat worden. Werkgevers in de horeca en het openbaar bestuur ervaren uitstroom van personeel het vaakst als een probleem. Ook verwachten zij relatief vaak dat het behoud van personeel de komende twaalf maanden moeilijker wordt.

UWV biedt ondersteuning bij het oplossen van personeelstekorten. Werkgevers kunnen zich daarvoor melden bij een werkgeversservicepunt bij hun in de buurt. Hier kunnen werkgevers terecht voor tips, advies en informatie hoe om te gaan met personeelstekorten. Daarbij wordt ook gekeken naar het binden en boeien van huidige medewerkers, het aanboren van nieuw talent binnen en buiten de organisatie en het anders indelen van het werk, zoals job carving. Aan werkzoekenden en overstappers biedt UWV ook ondersteuning, bijvoorbeeld in de Regionale Mobiliteitsteams waar iedereen die sinds 12 maart 2021 zijn werk is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken terecht kan voor hulp en ondersteuning bij het vinden van nieuw werk.