Van de aanvragen voor de zesde periode NOW zijn er inmiddels ruim 21.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 363.000 mensen in dienst hebben, is de eerste termijn en deels ook al de tweede en derde termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal 613 miljoen euro. Zo’n 1.000 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de referentiemaand nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Als alle aanvragen zijn verwerkt, publiceert UWV weer een factsheet over de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en bedrijfsgrootte. Eerder verscheen al een factsheet op basis van de eerste 14.000 toekenningen.

Het beroep op de NOW-regeling in de zesde en laatste periode is beduidend minder dan in de vorige periodes. Het drukst was het in de eerste periode NOW (maart-mei 2020) toen ruim 148.000 aanvragen binnenkwamen en uiteindelijk 139.500 werkgevers NOW kregen toegekend. Zij ontvingen in totaal een voorschotbedrag van 7,9 miljard euro.

In de tweede periode NOW (juni-september 2020) was het met 65.000 aanvragen, waarvan 63.000 toekenningen, en een voorschotbedrag van 4,3 miljard euro, een stuk rustiger. In de derde periode NOW (oktober-december 2020) eindigde de teller, mede door de volledige lockdown die op 15 december 2020 inging, weer hoger: 82.000 aanvragen, 78.000 toekenningen. UWV keerde toen 2,8 miljard euro uit.

De vierde periode NOW was goed voor nog eens 79.000 aanvragen, 75.000 toekenningen en een voorschotbedrag van 3,2 miljard euro. In de vijfde periode NOW (april-juni 2021) liep het beroep op de regeling al fors terug, naar 46.000 aanvragen. Daarvan werden er bijna 45.000 toegekend. UWV betaalde deze werkgevers zo’n 2 miljard euro.

In totaal heeft UWV over alle zes periodes tot nu toe ruim 20,1 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd aan werkgevers, zodat zij lonen konden doorbetalen en werkgelegenheid behouden kon blijven.

Ook al kunnen werkgevers nu geen ondersteuning van de loonkosten meer aanvragen, de afhandeling van de NOW is nog niet voorbij. In eerste instantie hebben werkgevers een voorschot ontvangen op basis geschat omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand, daarna volgt de definitieve berekening. Bij de definitieve berekening stelt UWV op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de feitelijke loonsom in de betreffende NOW-periode vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling wanneer het daadwerkelijke omzetverlies hetzelfde of hoger is dan van te voren ingeschat. Een gedaalde loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat kan juist leiden tot een terugvordering.

Werkgevers moeten deze definitieve berekening zélf aanvragen. Het is belangrijk dat ze dat tijdig doen. Dient een werkgever die aanvraag niet op tijd in, dan moet het hele voorschot worden terugbetaald.

Voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020) kan de definitieve berekening nog tot en met 31 oktober worden aangevraagd. Ongeveer de helft van de 140.000 werkgevers die NOW hebben ontvangen, heeft die aanvraag nu ingediend. Voor de werkgevers die dat nog niet hebben gedaan is het belangrijk dat ze in actie komen om te voorkomen dat ze straks hun hele voorschot moeten terugbetalen. Die oproep hebben ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps eerder gedaan. Ook werkgevers die nog wachten op hun derden- of accountantsverklaring moeten die aanvraag voor 31 oktober indienen. Zij krijgen vervolgens nog veertien weken om die verklaring af te ronden. UWV blijft de komende maand intensief communiceren om werkgevers hier op te wijzen onder meer door werkgevers te bellen en persoonlijke brieven te sturen.

UWV is ook al bezig met de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020), toen zo’n 63.000 werkgevers NOW ontvingen.

Vanaf aanstaande maandag, 4 oktober, kunnen werkgevers ook de definitieve berekening aanvragen voor de derde periode NOW (oktober-december 2020). Zo’n 78.000 werkgevers moeten deze aanvraag doen.