‘Het effect van de coronacrisis is goed merkbaar,’ aldus UWV-arbeidsmarktadviseur Pauline van Zon. Zeker in de evenementenbranche en de luchtvaart was er aanzienlijk minder vraag naar mensen met een beveiligingsberoep. Evenementen konden lange tijd geen doorgang vinden en er waren periodes waren dat er nauwelijks gevlogen werd. De impact van de coronacrisis verschilde wel per type beveiligingsberoep: terwijl er destijds geen evenementen mogelijk waren en er vrijwel geen vraag was naar evenementenbeveiligers, was de vraag naar boa’s en toezichthouders met name bij gemeenten juist hoger wegens opschaling van de handhaving van de coronamaatregelen.’

Door het dalende aanbod van werkzoekenden en de stijgende vraag naar personeel neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen in rap tempo toe. De spanningsindicator van UWV duidt sinds 2021 weer op een krappe arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen, in het derde kwartaal tikte het ‘zeer krap’ aan. Momenteel is er met name veel vraag naar objectbeveiligers, boa’s, , verkeersregelaars en hoofdbeveiligers.

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de beveiligingsberoepen. Veel beveiligingsmedewerkers, met name evenementenbeveiligers, zijn hun baan kwijtgeraakt omdat de samenleving vrijwel stil kwam te staan door de maatregelen en er geen werk meer was. Veel van deze medewerkers hebben in de tussentijd nieuw werk gevonden in een andere branche. Nu de samenleving weer in beweging is gekomen en de werkzaamheden in de beveiliging weer opgepakt zijn is het lastig om weer personeel te vinden. Daarnaast is er onder beveiligers ook sprake van vergrijzing. Ruim 3 op de 10 beveiligingsmedewerkers is ouder dan 55 jaar en gaat binnenkort met pensioen. Daarmee is de vervanging van deze groep met jonge beveiligers belangrijk, echter is de instroom vanuit de verschillende beveiligingsopleidingen laag.

‘Ook kan het imago van de beveiliger een rol spelen. Het werk kan zwaar zijn. In veel gevallen is het een continue baan met dag- en nachtdiensten. En beveiligers krijgen steeds meer te maken met agressie. Met name boa’s geven aan dat zij sinds het begin van de coronacrisis, nog vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken.’ Laat Van Zon weten.

UWV helpt de beveiligingsbranche ook bij het vinden van nieuw personeel. Dit doen wij samen werkgevers in de vorm van leerwerktrajecten. In deze trajecten probeert UWV samen met een werkgevers personeel te vinden die door middel van omscholing in aanmerking kunnen komen voor een baan in de beveiliging. Zo werkt UWV met MB All samen om werkzoekenden te interesseren voor een baan als boa. UWV verzorgt de werving van de kandidaten en MB All verzorgt de selectieprocedure en screening en leidt vervolgens kandidaten in 3 maanden op voor het BOA-getuigschrift. Werkzoekenden studeren met behoud van uitkering. Na de opleiding biedt MB All de boa’s een contract, in eerste instantie voor 7 maanden, daarna voor 2 jaar. Met G4S werk UWV ook samen om werkzoekenden op te leiden tot beveiliger. Vanaf april 2022 is de samenwerking tussen G4S en UWV uitgebreid naar de steden Utrecht, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Amsterdam.