Bijna identiek als in de eerdere periodes geeft 59% van de aanvragers aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 41% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Hierbij is niet duidelijk of dat omscholing binnen of buiten de sector is waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden over mogelijke verschuivingen. Ongeveer 70% betreft aanvragen voor een opleiding onder de maximale 1000 euro.

Net als in de eerste twee periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (30%) en ongeveer 20 procent is ouder dan 50 jaar. Het merendeel van de aanvragers, 51%, heeft maximaal een mbo opleiding als achtergrond. In de eerdere periodes was dit respectievelijk 55% en 56%. Van de aanvragers is ruim 80% werkend. 45% heeft een vast contract, 20% een tijdelijk contract, 15% geeft aan ZZP’er te zijn en 11% is werkzoekend. Mensen uit de sector zorg en welzijn, een van de grootste sectoren in Nederland, zijn goed voor 26% van de aanvragen. De zakelijke dienstverlening is goed voor bijna 15% van de aanvragen.

In totaal hebben zo’n 115.000 mensen verdeeld over de afgelopen 3 periodes STAP-budget gekregen. Het aantal gekozen opleiders neemt elke ronde toe en is inmiddels verdubbeld. Van 250 in de eerste periode, 420 in de tweede periode naar 520 in de derde periode. Dit laat zien dat steeds meer opleiders hun aanbod binnen de STAP-regeling terug zien.

Tof Thissen, directeur bij UWV: ‘We zouden graag zien dat het aantal aanvragers met maximaal een MBO opleiding, maar ook 50+’ers in de volgende periodes toeneemt. De komende tijd gaan we actieve communicatie inzetten om specifieke doelgroepen zoals praktisch geschoolden en ouderen te informeren over de STAP-regeling. Mensen die niet zelfstandig de digitale aanvraag kunnen indienen bieden we ondersteuning op één van de UWV kantoren. Samen met het ministerie van SZW kijken we ook naar de verdere doorontwikkeling van de regeling. Kan het budget nog meer gericht worden op specifieke doelgroepen en kansrijke beroepen? Op het STAP-portaal kan al op regio gezocht worden naar welke beroepen kansrijk zijn. Ook bij die oriëntatie kan UWV mensen helpen. Dit past bij de preventierol die UWV heeft: mensen aan het werk houden en helpen arbeidsfit te worden en te blijven, de eigen kwaliteiten en vaardigheden te herkennen én te ontwikkelen, zodat deze aansluiten op de arbeidsmarktkansen’.

Bij elke subsidie regeling is het zaak om permanent aandacht te houden voor de vraag of het geld goed besteed wordt. Als onderdeel van het ministerie van SZW onderzoekt een Toetsingskamer signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik. Er wordt dan onder andere gekeken of opleidingen wel arbeidsmarktgericht zijn en ook naar de prijsontwikkelingen bij aanbieders. Er lopen verschillende onderzoeken en sinds de start van de regeling in maart zijn al meer dan 600 opleidingen door tussenkomst van de Toetsingskamer uit het register verwijderd.

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid bedoeld als laagdrempelig middel voor burgers om hun positie te versterken en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw), zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar zijn er vanaf 1 maart 2022 vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De volgende aanvraagperiode start op donderdag 1 september. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken.