De cijfers gaan over het aantal mensen dat een uitkering van UWV ontvangt, het totaalbedrag dat hiermee in gemoeid, de verdeling van cliënten per wet, het aantal medewerkers van UWV en ten slotte het waarderingscijfer van werkgevers en uitkeringsgerechtigden.

Mensen met een uitkering WW: 191.775, Wazo: 53.982, Ziektewet: 106.657, Waz: 7.297, Wajong: 243.200, WIA: 373.084, WAO: 194.474. Totaal: 1.170.469 mensen.

Het totaalbedrag van alle uitkeringen is 21,3 miljard euro.

Naar beneden afgeronde percentages. WW: 16,3%, Wazo: 4,6%, Ziektewet: 9,1%, Waz: 0,6%, Wajong: 20,7%, WIA: 31,8%, WAO: 16,6%.

Het aantal medewerkers bedraagt 17.967 fte’s.

Uitkeringsgerechtigden geven een 7,5 en werkgevers een 7.