In het eerste kwartaal van 2022 zijn 129.532 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (7.016) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (6.826). Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (2.532) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (1.658). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.064) van het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.

Er zijn 4.869 personen of ingestroomd in de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband binnnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd: 2.511 behorend tot de groep Participatiewet en 1.302 WSW-geïndiceerden die niet meer beschut aan het werk zijn in de WSW. Daarnaast zijn er 2.023 personen of uitgestroomd uit de doelgroep banenafspraak of waarvan het dienstverband niet meer mag meetellen: 1.541 van de WSW geïndiceerden zijn in de WSW beschut aan het werk gegaan, 237 kregen een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet en 62 personen hebben zich vrijwillig laten uitschrijven. Dit betekent dat er een toename is van 2.846 personen binnen de doelgroep banenafspraak waarvan ten opzichte van het vorig kwartaal het dienstverband meetelt. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt uit op 248.730.

Naast de cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers Beschut Werk gepubliceerd. Op 31 maart 2022 hadden 10.608 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 7.101 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 334 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF rapportage ‘Transparantie van klantprofielen’.

Cijfers voor 2e kwartaal 2022: eind oktober 2022