Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie: 'Door heel Nederland zijn er veel kansen op de arbeidsmarkt. In alle regio’s is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Landelijk is er een record aantal vacatures en in alle regio’s groeit het aantal banen. Dit komt omdat de economie, na de lockdowns, weer aantrekt en dat werkgevers weer op zoek gaan naar werknemers. Voor werkzoekenden betekent dit dat er kansen zijn om aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden, maar voor werkgevers brengt het ook uitdagingen.'

In alle regio’s is er momenteel sprake van een (krappe of zeer krappe) arbeidsmarkt, zoals je kunt zien op de afbeelding hier rechtsonder. Na een voorzichtig herstel in het 1e kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep. Het aantal vacatures steeg flink ten opzichte van een jaar geleden en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is er sprake van tekorten.

In veel sectoren, en dan met name Zorg & Welzijn, Techniek en ICT, is het voor werkgevers heel erg lastig personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals Verzorgende IG, Monteur machines & installaties en ook vrachtwagenchauffeurs erg kansrijk. Dat biedt dus kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact met ons op te nemen, en ook bijvoorbeeld via de verschillende regionale samenwerkingsverbanden, zoals Regionale Mobiliteitsteams, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten.

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen steeds verder af. De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft er voor gezorgd dat er een recordaantal vacatures beschikbaar is. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als ‘onbenut arbeidspotentieel’. UWV brengt dit in kaart met het ‘Geregistreerd aantal werkzoekenden’ (GWU). Een groot deel van deze werkzoekenden ontvangt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV, waardoor we deze mensen niet kunnen begeleiden bij het vinden van werk. UWV wil samen met partners in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie willen wij hen, samen met onze partners, gaan begeleiden in het vinden van werk. Bekijk de video van Tof Thissen waarin hij dit verder toelicht.

Tof Thissen: 'De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt, of dreigt kwijt te raken, kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV. Deze nieuwe vorm van samenwerking zou ik graag in de toekomst willen bestendigen zodat we ook het 'ongezien talent' verder kunnen helpen. Want ik sta voor een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren.'

Door de krapte is het momenteel erg lastig voor werkgevers om personeel te vinden. Maar als het op de reguliere manier niet lukt, dan kan het helpen om het wervingsproces anders vorm te geven. UWV heeft namelijk oplossingen in kaart gebracht waar werkgevers dan aan kunnen denken. 'Werkgevers kunnen bijvoorbeeld nieuw talent aanboren door huidige werknemers bij te scholen, maar ook het werk anders inrichten door te schuiven in de taken of de administratieve belasting te verlichten. Daarnaast moet een werkgever zorgen dat hij een aantrekkelijke werkgever is.' Dat laat Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV, weten over deze nieuwe manier van het vinden van personeel. Deze oplossingen voor werkgevers zijn gebundeld in de publicatie van 2 november 'Personeelstekorten aanpakken'.

Rob Witjes vervolgt: ‘UWV brengt de kansen op de arbeidsmarkt in kaart om zo vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De publicaties Regio in Beeld zijn daar een goed voorbeeld van. In aanvulling hierop zijn er op het AMI-portaal op werk.nl ook veel dashboards waarin allerlei selecties gemaakt kunnen worden tot op het niveau van een gemeente. Nieuw is het dashboard 'skills en beroepen' waarin we steeds meer vaardigheden in kaart brengen die werkzoekenden moeten hebben om een overstap te kunnen maken naar een kansrijk beroep. Er is een nieuw animatiefilmpje waarin we de dashboards kort uitleggen. En als er behoefte is aan verdere inhoudelijke verdieping dan staan onze adviseurs per sector, landelijk en regionaal, altijd klaar voor een persoonlijke verdere uitleg’. 

Op deze pagina kun je de Regio in Beeld vinden van jouw arbeidsregio.