Een deskundige jury onder leiding van hoogleraar en CTI-lid Ton Wilthagen heeft nu acht winnende ideeën geselecteerd die met ingang van 1 januari 2022 een jaar lang in pilots beproefd zullen worden.

Vijftig tot zestig werknemers gaan, onder begeleiding van een (job)coach, hun stresslevel en stressfactoren monitoren met behulp van een smartwatch en een online vragenlijst in een app. De app verschaft hen inzicht, zodat ze gericht kunnen acteren. Een deel van hen gaat de wearable uittesten in het kader van hun re-integratie.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan, ondersteund door augmented reality (AR), voor MondzorgPlus koffers inpakken met alle benodigdheden voor tandartsen die mondzorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om het inpakken van zeshonderd koffers per dag. Na een testfase in een SW-omgeving gaan werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deze werkzaamheden bij MondzorgPlus zelf verrichten.

Mensen met functieverlies in een van beide handen, polsen, armen of schouders gaan samen met een cobot verschillende producten en halffabrikaten in elkaar zetten binnen een SW-setting. Deze pionierpilot start met een testfase met zeven medewerkers. Bij een goed testresultaat wordt er opgeschaald van een naar vijf cobots bij detacheringsbedrijven en andere (SW) bedrijven in Regio Twente.

Een softwaremodel op basis van artificial intelligence (AI) kan fluisterspraak van mensen met stemproblemen omzetten naar een normaal stemgeluid bij telefoneren of beeldbellen. In deze pionierpilot wordt deze technologie, na een korte testfase, ingezet voor vijf werknemers die stotteren en voor vijf werknemers met een stemaandoening als gevolg van kanker of dysfonie. Ze werken in verschillende functies bij de Rijksoverheid en KPN.

Mensen met autisme en angststoornissen vinden het meer dan gemiddeld lastig om het juiste beroep te kiezen. In deze pilot krijgen dertig studenten en dertig cliënten van een SW-bedrijf met een filmpje in een virtual reality (VR) bril een beter beeld van diverse beroepen. Deze pilot bouwt voort op een eerder succesvol afgerond project. Er worden vijftien nieuwe films gemaakt voor de VR-bril.

Een VR bril wordt ingezet om werknemers met stress/burnout te helpen bij hun mentale weerbaarheid. Tijdens deze pilot worden tien tot vijftien films ontwikkeld en in verschillende rondes getest bij eindgebruikers. De deelnemende werkgevers (LIOF, MECC, Radar, Xonar) zullen de VR-bril aan hun werknemers aanbieden. Er worden circa tweehonderd daadwerkelijke gebruikers verwacht.

In een eerdere pilot is voor werknemers met een auditieve disbalans met succes een spraakherkenningssysteem ingezet. Dat systeem maakt het mogelijk om groepsgesprekken te voeren (ook digitaal), mee te doen aan informele gesprekken op de werkvloer en scholing- en trainingssessies te volgen. De mogelijkheden worden in deze pilot uitgebreid en verder onderzocht op 25 werkplekken bij de Nationale Politie, VGZ en de Rijksoverheid.

In een eerdere pilot is met succes kleinschalig een voorleesbril ingezet. In deze nieuwe pilot wordt de voorleesbril bij twintig zeer diverse werkplekken en functies ook ingezet voor mensen met een leesbeperking zoals laaggeletterden en voor mensen met een motorische disbalans zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast wordt een navibelt ingezet als mobiliteitsmiddel voor mensen met een visuele disbalans.