Zelf heeft Nienke Kingma nooit gebruik hoeven maken van het Servicepunt Topsport van UWV. De tweevoudig olympisch medaillewinnares in de vrouwen acht (roeien) had naast haar succesvolle sportcarrière ook een parttime maatschappelijke loopbaan, waar ze na haar laatste Olympische Spelen in 2012 fulltime mee is doorgegaan. Maar de huidige projectleider Athlete Services bij de afdeling Topsport van NOC*NSF ziet wel de noodzaak van het servicepunt: ‘Absoluut! Want het is voor topsporters vaak niet zo makkelijk om na hun sportcarrière een “gewone” baan te vinden. Het servicepunt kan hen daarbij heel goed op weg helpen.’

Maar ook voor topsporters die nog middenin hun sportloopbaan zitten is het Servicepunt Topsporters een grote steun, zegt Kingma. ‘Topsporters hebben vaak een dienstverband en een inkomen bij de stichting Fonds voor de Topsporter, dat gefinancierd wordt door het ministerie van VWS. Daardoor kunnen ze ook gebruik maken van regelingen als de ziektewet, de WW en zwangerschapsverlof. Maar die regelingen zijn vaak niet op dezelfde manier toepasbaar als bij “gewone” werknemers. Want stel: je bent zwaar geblesseerd, waardoor je in de ziektewet zit. Je moet proberen te herstellen, net als iedereen, maar je kunt bijvoorbeeld niet beginnen met één of twee dagen per week re-integreren. Want alleen als je 100 procent fit bent kun je topsport bedrijven en daar je inkomen mee verdienen. Dat vereist maatwerk bij de uitvoering van de ziektewet. Over dit soort zaken heb ik heel veel contact met Martie van der Veer van het Servicepunt Topsport.’

Door de intensieve contacten tussen NOC*NSF en UWV zijn regelingen als de ziektewet voor topsporters bereikbaarder geworden, zegt Kingma. ‘Onze samenwerking heeft bijgedragen aan de professionalisering van het beroep van topsporter.’