Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Hoe u contact met ons kunt opnemen hangt af van uw situatie:

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Stuur een brief met uw verzoek naar het UWV-kantoor in uw regio. Weet u niet welk kantoor dit voor u is? Neem dan contact met ons op. Zet in de brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer. Stuur ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw verzoek. 

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u  een klacht indienen bij UWV. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Ik wil een melding doen

Wilt u iets melden over de manier waarop UWV omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: postbus 58285, 1040 HG Amsterdam.

Uw privacy tijdens UWV-evenementen

UWV organiseert verschillende beurzen, evenementen, congressen en andere bijeenkomsten. We maken daarbij gebruik van uw persoonsgegevens. In het privacystatement voor UWV-evenementen geven we aan wat we met uw gegevens doen.