Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Hoe u contact met ons kunt opnemen hangt af van uw situatie:

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Stuur een brief met uw verzoek naar het UWV-kantoor in uw regio. Weet u niet welk kantoor dit voor u is? Neem dan contact met ons op. Zet in de brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer. Stuur ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw verzoek. 

Ik wil contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming

Wilt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming? Bijvoorbeeld omdat u een klacht heeft over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een brief sturen naar:

UWV t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

U kunt ook een e-mail sturen naar: .

Let op: stuur geen vertrouwelijke gegevens via e-mail. Wilt u vertrouwelijke gegevens aan de Functionaris Gegevensbescherming sturen? Doe dit dan alleen via de post. Als u niet tevreden bent over de reactie van UWV, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Uw privacy tijdens UWV-evenementen

UWV organiseert verschillende beurzen, evenementen, congressen en andere bijeenkomsten. We maken daarbij gebruik van uw persoonsgegevens. In het privacystatement voor UWV-evenementen geven we aan wat we met uw gegevens doen.

Melden mogelijk datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er toch per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen, dan is er mogelijk sprake van een datalek. Dat moeten wij in sommige situaties melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat we van u vragen als u gegevens ontvangt die niet voor u zijn bestemd, leest u op Wat als ik gegevens ontvang die niet voor mij bestemd zijn?