Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Hoe u contact met ons kunt opnemen hangt af van uw situatie:

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Stuur een brief met uw verzoek naar het UWV-kantoor in uw regio. Weet u niet welk kantoor dit voor u is? Neem dan contact met ons op. Zet in de brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer. Stuur ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw verzoek. 

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij UWV. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Ik wil een melding doen

Wilt u iets melden over de manier waarop UWV omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: postbus 58285, 1040 HG Amsterdam.

Uw privacy tijdens UWV-evenementen

UWV organiseert verschillende beurzen, evenementen, congressen en andere bijeenkomsten. We maken daarbij gebruik van uw persoonsgegevens. In het privacystatement voor UWV-evenementen geven we aan wat we met uw gegevens doen.

Melden mogelijk datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er toch per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen, dan is er mogelijk sprake van een datalek. Dat moeten wij in sommige situaties melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat we van u vragen als u gegevens ontvangt die niet voor u zijn bestemd, leest u op Wat als ik gegevens ontvang die niet voor mij bestemd zijn?