Regionale trendrapportage banenafspraak - stand van zaken eerste kwartaal 2016

geplaatst op 31 augustus 2016

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind eerste kwartaal 2016.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. 

Cijfers zijn indicatief

De regionale trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumheffing ingevoerd gaat worden. De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling gemaakt van de te realiseren banen per arbeidsmarktregio tot en met 2016, maar deze indicatieve verdeling is geen afspraak over de te behalen aantallen per regio. De banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau. 

Meer informatie

Wilt u inzicht in de voortgang van de banenafspraak, bekijk dan nu de regionale trendrapportage. Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld over de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten