Nieuwe overlegvormen voor afnemers van SUAG

geplaatst op 30 maart 2015

Gegevensdiensten van UWV wil de communicatie met de afnemers van SUAG verder verbeteren. Het gebruikersoverleg bestaat in 2015 niet meer. In plaats daarvan richten wij het nieuwe ontwikkeloverleg en het nieuwe operationeel overleg in.

Ontwikkeloverleg: (door)ontwikkeling van SUAG

In het ontwikkeloverleg bespreekt Gegevensdiensten met de afnemers de (door)ontwikkeling van SUAG, de wijzigingsverzoeken en welke wijzigingsverzoeken worden uitgevoerd.

Operationeel overleg: een zo goed mogelijke service

Met het operationeel overleg wil Gegevendiensten bijdragen aan een zo goed mogelijke service voor de afnemers. Aan de orde komen onder andere het serviceniveau, de kwaliteit van leveringen, en incidenten.

Als de structuur van het ontwikkeloverleg en het operationeel overleg staat, zal Gegevensdiensten de Pensioenfederatie vragen deelnemers voor deze overleggen af te vaardigen.

Werkgroep requirementsoverleg

Het requirementsoverleg is een werkgroep die voortkomt uit het eerdere gebruikersoverleg. De leden voeren de opdrachten uit van het gebruikersoverleg. Is de opdracht afgerond, dan stopt de werkgroep. Op dit moment werkt het requirementsoverleg aan de volgende onderwerpen:

 • Gemiste historie in de eerste SUAG-levering

  De historie is niet volledig bij alle burgerservicenummers waarvoor een eerste SUAG-levering wordt gedaan. Gegevensdiensten onderzoekt of de ontbrekende historie alsnog geleverd kan worden.

 • Kwaliteit van het gegeven ‘AO percentage’ bij WIA-uitkeringen

  Zoals in de productbeschrijving SUAG staat, is het gegeven AO-percentage niet 100% betrouwbaar tijdens de loongerelateerde uitkering WIA. Gegevensdiensten onderzoekt hoe groot dit probleem is en of het kan worden opgelost.

 • Het bruto maandbedrag ontbreekt

  Het bruto maandbedrag is geen onderdeel van SUAG. Er zijn wel rekenregels waarmee de afnemer het maandbedrag zelf kan berekenen. U kunt ze opvragen bij gegevensdiensten@uwv.nl.

 • Integraal klantbeeld

  Een aantal pensioenuitvoerders heeft aan UWV het verzoek gedaan om naast de SUAG-levering een inkijkfaciliteit beschikbaar te stellen. Gegevensdiensten stelt hiervoor een business case op.

Meer informatie

Wilt u meer weten, of wilt u iets opmerken dat in de overleggen behandeld kan worden? Stuur dan een mail naar gegevensdiensten@uwv.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten