Ontbrekende historie in SUAG levering

geplaatst op 23 december 2015

De historie is mogelijk niet volledig bij de burgerservicenummers waarvoor een eerste SUAG-levering wordt gedaan. Een werkgroep heeft advies over een oplossing uitgebracht.

De oorzaak van de onvolledigheid is dat de database waaruit SUAG wordt geleverd, niet altijd gegevens bevat over de historie. Een werkgroep met vertegenwoordigers van UWV, pensioenfondsen en verzekeraars heeft dit probleem onderzocht en oplossingsscenario’s benoemd.

Advies aan directie van UWV uitgebracht

Er is een eindrapport opgeleverd en een advies hierover uitgebracht aan de directie van UWV en aan de High Level Groep (overleg van directies van de grotere pensioenfondsen). In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de gekozen oplossing en hoe u ontbrekende historie kunt opvragen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten