Veelgestelde vragen over UWV

Wat gaat er veranderen bij UWV?

UWV gaat meer diensten aanbieden via internet. Hier gaan alle werkzoekenden gebruik van maken. Alleen werkzoekenden die moeilijk werk kunnen vinden, krijgen persoonlijke ondersteuning vanuit een Werkplein. Dit zijn bijvoorbeeld 55-plussers, mensen die al lang werk zoeken of mensen met een ziekte of handicap. Voor werkgevers zijn er nu 35 regionale WerkgeversServicepunten en 1 landelijk WerkgeversServicepunt.

Verandert de taak van UWV?

Nee, onze taak blijft dezelfde: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen, om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. De manier waarop wij dat gaan doen, verandert als gevolg van de bezuinigingen.

Wordt UWV een kleinere organisatie?

Ja, wij werken in 2015 vanuit 30 Werkpleinen in plaats van 100 Werkpleinen.

Hoe kan ik als werkgever meedenken over de dienstverlening van UWV?

Wilt u meedenken over onze dienstverlening? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan ons expertpanel. Dit panel komt regelmatig bij elkaar. In dit panel leggen wij voorstellen voor verbetering aan u voor. Uw mening gebruiken wij om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. U kunt zich aanmelden bij Wouter van Dam, adviseur marketing.