Bereikbaarheid werk.nl

UWV gaat steeds meer diensten aanbieden via internet. Om de kwaliteit van deze diensten hoog te houden, voeren wij 4 keer per jaar werkzaamheden uit op werk.nl. Tussentijds verbeteren we ook kleine onderdelen. Daardoor kan werk.nl tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Wij voeren de werkzaamheden zo veel mogelijk ’s nachts en in het weekend uit.

Wij informeren u voordat de werkzaamheden beginnen. Dat doen wij via de Werkmap, werk.nl en uwv.nl. En als er verbeteringen zijn doorgevoerd, dan informeren wij u hierover.