Mijn werknemer is ziek: Ziektewet-uitkering

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u meestal zijn loon door. Maar in sommige situaties geldt de Ziektewet als ‘vangnet’. Als uw werknemer bijvoorbeeld ziek wordt en niet (meer) in dienst is, kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen. UWV begeleidt hem dan bij zijn re-integratie. Soms kunt u ook voor uw zieke werknemer met een dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen. U bent dan als werkgever wel verantwoordelijk voor zijn re-integratie.

Voor eigenrisicodragers Ziektewet gelden andere regels.

Bijzondere situatie